Duizendknoophoop

Dit is onderdeel van De biotopen op de Riethoek.

Het centrale deel van de Riethoek wordt gevormd door een zandlichaam dat ooit was bedoeld voor een nieuw aan te leggen snelweg. Hierop is in de jaren 70 bouwpuin gestort. Op één plek is een hoeveelheid betonplaten gestort waar waarschijnlijk snoeiafval van de Japanse duizendknoop tussen zat. Dat afval is gaan wortelen onder de betonplaten en zo heeft deze exoot een enclave gecreëerd ten noordoosten van de Woeste hoogte.

We doen er alles aan om verdere verspreiding van de duizendknoop te voorkomen. Er worden regelmatig stengels gerooid, te beginnen in het late voorjaar want de eerste uitlopers verschijnen pas in mei. Dit zal de plant niet uitroeien, aangezien de wortelstokken zeer vitaal zijn en onder de betonplaten verder groeien. Gelukkig hebben braamstruiken en brandnetels een deel van de hoop overgenomen, waardoor de plant licht onthouden wordt en de uitbreiding ervan wordt geremd.