Algemene Zoom ledenvergadering (ALV)

Op Maandag 7 maart houden we de Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur. Omdat we nu niet precies weten wat de versoepelingen in gaan houden en we graag willen dat ook iedereen die nog voorzichtig wil zijn de mogelijkheid heeft om de vergadering te volgen zal deze wederom via zoom georganiseerd worden.

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons nieuwe emailadres: info@deruigehof.nl (deruigehof@dds.nl houdt vanaf komend weekend op te bestaan).

Vanaf maandag 23 februari zullen de benodigde stukken voor deze vergadering beschikbaar zijn. Als u een mailtje stuurt krijgt u ze toegezonden.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

1 -Welkom/opening door de voorzitter
2- Verslag activiteiten
3- Verslag terreinen, beheer, vrijwilligers
4- Financieel jaarverslag, verslag van de kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie (1 nieuw lid gezocht)
5- Verslag bestuur, werkplan 2021 en resultaten
6- Goedkeuring beleid bestuur 2021
7- Speerpunten bestuur 2022 (statuten, beleidsplan, educatie: afspraken van 30-11-021)
8 -Voorstel nieuw bestuurslid Frank Lind, aftreden Annemarie Wijnmaalen
9- Lancering nieuwe website
10- Stand van zaken toekomst huis, afspraken ALV van 30-11-2021
11- Rondvraag en sluiting

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.