Klarenbeek

Klarenbeek

Op safari over zandpaden en knuppelbruggetjes door het veenlandschap van Klarenbeek. Je waant je in een andere wereld. Hier komt het oudhollandse cultuurlandschap, zoals dat in de 11e tot en met de 16e eeuw in deze omgeving is ontstaan, weer tot leven. Het is een afwisselend gebied met kleine landschapselementen, zoals bloemrijk hooiland, struweel, rietmoeras, knotwilgen, poelen en slootjes. Ook kunt u er nog een heemtuin en een medicinale kruidentuin vinden.

IJsvogel

Achter het natuurcentrum op het erf staat een prachtige vogelkijkhut. U kunt vanaf hier op de Hoge Dijk plas uitkijken. Er is hier van alles te zien, zoals: meerkoeten, ijsvogels, wilde eenden, kuifeenden, krakeenden, smienten in winter, krooneend in het voorjaar (zeldzaamheid), diverse ganzen, aalscholvers, dodaars, waterhoenen , futen etc. Bovendien komt er een grote roodwangschildpad regelmatig voor de hut zonnen op de takken die in het water liggen.

Het rietmoeras vormt het centrale deel van Klarenbeek. Omdat riet water zuivert, is de waterkwaliteit uitzonderlijk goed en dat is te merken aan de hoeveelheden en variëteiten in soorten waterbeestjes.

Ook vogels weten het riet, dat gedeeltelijk niet ieder jaar gemaaid wordt, zeer te waarderen en zo komt het dat er in de winter regelmatig de roerdomp te horen is en de blauwborstjes het terrein ieder voorjaar weer opzoeken. Klarenbeek is te vinden achter het AMC, tussen de Abcouderstraatweg en het spoor. Bewegwijzering vanaf metrostation Holendrecht. Parkeergelegenheid bij het golfterrein.

wandeling klarenbeek De Negen Bruggetjes