Klimaatlezing eindigt met wolkbreuk

Posted on

Bart Vreeken, bioloog maar in zijn hart eigenlijk meteoroloog, hield op 23 maart in het Tuinhuis van de Ruige Hof een lezing over klimaatverandering. Luberta Werkman doet verslag.

Bart Vreeken vertelt dat schaatsen één van zijn passies is en toont direct aan het begin van zijn lezing een foto van een ijsvlakte met een paar schaatsers. De Oostvaardersplassen in december 2022. Wat kan er mis zijn met het klimaat als dit nog gewoon de realiteit is?
Dat er veel mis is en nog veel meer mis dreigt te gaan legt Bart, aan de hand van een groot aantal schematische kaarten en statistieken uit, vele daarvan opgesteld door gerenommeerde instituten, andere door Bart zelf getekend. Warme en koude golfstromen, smeltende en afkalvende gletschers, el Niňo, de ijskappen van Antarctica en Groenland, broeikasgassen als kooldioxide en methaan, de significant toegenomen uitstoot sinds de industriële revolutie en de bijdrage aan de vervuiling door opkomende industriële samenlevingen. Het betoog wordt onderbouwd met statistische gegevens die niet altijd direct te doorgronden zijn. Het smelten van het Groenlandse ijs veroorzaakt een stijging van het zeeniveau, maar niet iedereen begrijpt dat die stijging rond Nederland veel kleiner is dan het wereldgemiddelde.
Eén van de aanwezigen vat het betoog in een paar woorden samen: geen auto’s, geen vliegreizen, geen vlees eten…

En om de heftigheid van het weer te illustreren dreunt er een wolkbreuk op het Tuinhuis neer van een ongekende heftigheid, alsof er een bak met kiezels op het dak wordt gesmeten.