Koolmees

Koolmees
Koolmees. Foto: Saxifraga – Jan Nijendijk

Dit is een onderdeel van het Koolmeespad.

De koolmees vind je het hele jaar op Klarenbeek. Kijk maar eens of je er een ziet of hoort.
Je herkent de koolmees aan de zwarte kruin, de witte wangvlekken en de gele borst met de zwarte stropdas. De stropdas van een mannetje is breder dan die van een vrouwtje. Koolmezen eten in de zomer vooral insecten en rupsen. Ze eten ook vervelende rupsen zoals de eikenprocessierups en de rupsen van de buxusmot. In de winter eten ze ook zaden en noten.

Klimaatverandering

Er is veel onderzoek gedaan naar koolmezen en hoe ze zich aanpassen aan de klimaatverandering. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat er minder van deze vogels in de winter doodgaan, omdat de winters zachter zijn.

Nestkast koolmees
Nestkast koolmees in de zomer

Jonge koolmezen eten vooral rupsen. Omdat de bomen eerder uitlopen, zijn de rupsen er eerder dan vroeger. Gelukkig gaat de koolmees eerder broeden en is er dus meestal genoeg te eten voor de jonge mezen. Het broedseizoen begint gemiddeld ieder jaar een halve dag eerder.

Leuke weetjes

  • De zang van de koolmees is gemakkelijk te herkennen. Het is een eenvoudig deuntje (ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu) dat steeds herhaald wordt. Het klinkt een beetje als een fietspomp.
  • Koolmezen zijn holenbroeders. Ze broeden in holen van bomen en in nestkasten. Soms broeden ze zelfs in brievenbussen!
Nestkast koolmees in de winter
Nestkast koolmees in de winter

Opdracht

Wat weten jullie over koolmezen? Doe de quiz!

Quiz

1. De koolmees is een bekende vogelsoort en vliegt ook rond op Klarenbeek. Als je hem hebt gespot, kun je kijken welke kleur hij heeft. Dit is gelijk ook de eerste vraag: welke kleuren heeft de koolmees vooral?

A. geel/zwart
B. blauw/wit
C. rood/geel

2. Wat eten koolmezen vooral?

A. mensenvoedsel dat op straat ligt
B. wormen en eikels
C. insecten, rupsen, beukennootjes en zaden

3. Koolmezen maken net als andere vogels nestjes. Hoe lang duurt het nou eigenlijk om een koolmezennest te maken?

A. ongeveer een maand
B. 2 tot 30 dagen
C. een week

4. Natuurlijk gaat een koolmees ook broeden in haar nest en dan legt ze eitjes. Hoeveel eitjes legt ze per dag?

A. 1 of 2
B. 3 tot 5
C. 6 tot 10

5. Hoe oud kan een koolmees ongeveer worden?

A. 1 -2 jaar
B. 2-10 jaar
C. 10-15 jaar

Antwoorden: 1A, 2C, 3C, 4A, 5B