Water

Dit is een onderdeel van het Koolmeespad.

Op Klarenbeek is veel water. Kijk maar eens om je heen!
Zie je dit windwatermolentje (foto)? Dat zorgt ervoor dat hier altijd precies genoeg water is voor de bijzondere en zeldzame planten die hier groeien. Als het regent, voert de molen het water af. En in een droge zomer, pompt de molen het water Klarenbeek in. Het water is hier schoon. Koolmezen en andere dieren kunnen er gerust van drinken. In het schone water komen heel veel soorten waterdiertjes en waterplanten voor.

Water en klimaatverandering

Door klimaatverandering wordt ons weer extremer: heter, droger en natter. Daardoor wordt de kans groter op verdroging én op natte voeten. Daar moeten we ons op aanpassen: klimaatadaptatie heet dat.
Door de warmte kunnen er meer (blauw)algen in het water gaan groeien. Dat is slecht voor andere waterplanten en voor waterdieren (en ook voor onze gezondheid).

Rietland en watermolentje op Klarenbeek

Leuk weetje

Rondom de wortels van riet en andere moerasplanten leven allerlei bacteriën. Wist je dat die bacteriën het water zuiveren?

Opdracht

De mensen van de Ruige Hof doen veel voor de natuur. Wat zou jij zelf kunnen doen, in jouw tuin of bij jou in de buurt? Bespreek dat met elkaar.

Watermolentje op Klarenbeek