Merel

merel, mannetje
Merel, mannetje. Foto Saxifraga-Iztok Skornik

Dit is een onderdeel van het Merelpad.

Merels vind je op plekken met bomen, struiken en een stukje gras. Kijk eens of je er hier één ziet.

Een mannetjesmerel herken je aan zijn zwarte verenkleed, gele snavel en gele oogringen.

De vrouwtjes zijn donkerbruin. Jonge vogels lijken op de vrouwtjes.

Mannetjesmerels kunnen heel mooi zingen. Als je goed luistert, kun je horen dat ze zichzelf nooit herhalen. Ze zingen vanaf een hoog punt zoals een boomtop. Als er gevaar is, laten ze een alarmroep horen.

merel, vrouwtje
Merel, vrouwtje. Foto Saxifraga-Piet Munsterman

Hun nesten maken merels in dichte struiken. Die nesten zijn makkelijk te vinden, ook door katten. Merels leggen twee tot drie keer per jaar eieren.
Merels eten regenwormen, slakken, insecten en fruit. Bij de regenwormen lees je meer over de merel en regenwormen.
De merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. Toch gaat het tegenwoordig minder goed met de merel. Dat komt onder andere door een ziekte.

merelnest met eieren
Merelnest met eieren. Foto Mirjam de Vroomen

Klimaatverandering

Doordat het warmer wordt, komen er steeds meer exotische muggen naar Nederland. Deze muggen kunnen een ziekte bij zich hebben zoals het usutu-virus. Merels worden hier ziek van en de meeste gaan binnen een paar dagen dood.

Door klimaatverandering veranderen de vorm en grootte van vogels. In Amerika ontdekten ze dat vogels zoals de merel de afgelopen veertig jaar lichter zijn geworden. Hun poten zijn korter geworden en hun vleugels zijn langer geworden.

De onderzoekers denken dat het komt doordat kleine vogels sneller en beter afkoelen dan grotere dieren. En dat is nodig als het warmer op aarde wordt. Er wordt nu onderzocht of dit ook klopt.

Leuke weetjes 

  • Hoe feller oranje de snavel van een mannetjesmerel, hoe leuker het vrouwtje hem vindt.
  • De merel is eigenlijk een bosvogel. In Nederland komt de merel ook voor in parken en tuinen.
  • Merels zoeken hun voedsel vooral met hun ogen en oren. Ze kunnen niet goed ruiken.
  • Merels beschermen hun gebied door te vechten met andere merels. Daarbij vallen soms zelfs doden!

Opdrachten

  • Zie je een merel? Probeer hem dan te bespieden. Kijk wat de merel doet: zingen, eten, slapen, regenwormen zoeken, een nest bouwen, z’n veren poetsen of iets anders. (Als je geen merel ziet, kun je ook een andere vogel bespieden.)
  • Doe je ogen dicht en luister goed. Hoeveel soorten vogels hoor je? Hoor je ook de merel?