Storm en stormschade

storschade
Stormschade

Dit is een onderdeel van het Merelpad.

Op deze plek zijn de afgelopen jaren met stormen verschillende bomen omgewaaid.

Heeft dat eigenlijk iets te maken met klimaatverandering?

Klimaatverandering heeft over de hele wereld veel gevolgen voor het weer. Het weer wordt namelijk extremer. Klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat droge gebieden droger worden en natte gebieden natter. Ook gaat in de tropen het orkaanseizoen langer duren. In Europa zullen vaker hittegolven voorkomen.

De weermannen en -vrouwen in Nederland denken dat de stormen uit 2021 en 2022 niet heftiger waren dan anders en dat ze niet door klimaatverandering komen. Wat wel in Nederland gebeurt, is dat er bij een storm veel meer regen valt dan vroeger.

Stormschade bij de viersprong van de Riethoek
Stormschade bij de viersprong van de Riethoek

Bij stormen waaien vaak bomen om zoals hier ook is gebeurd. Of er breken grote takken af.
Het is natuurlijk jammer als een boom omwaait. Maar voor de natuur is het niet erg. Op en in het dode hout leven allerlei schimmels (paddenstoelen), insecten en andere dieren. En op de lege plek kan weer een andere boom groeien.

Weetjes

Stormschade bij het middelste pad van de Riethoek
Stormschade bij het middelste pad van de Riethoek
  • Bijna alle klimaatwetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering het gevolg is van menselijke activiteiten. Ook zijn ze het er over eens dat klimaatverandering de oorzaak is van heftige weersverschijnselen.
  • Vier op de vijf natuurrampen wordt nu veroorzaakt door klimaatverandering. In de jaren ‘90 was dat minder dan de helft.
  • In steden zoals Amsterdam vallen bij een storm bomen eerder om dan in een bos. Dat komt doordat boomwortels vaak beschadigd zijn door graafwerkzaamheden. Ook zijn de wortels te veel beperkt door stenen en asfalt.

Opdracht

De kracht van de wind wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en de 12. Bij windkracht 0 is het windstil. Bij windkracht 12 is er sprake van een orkaan.

Kun jij zien welke windkracht het nu is? Hiervoor kijken we naar de bomen om ons heen en wat we zelf voelen en horen.

Windkracht 0-1:  je voelt de wind niet en er ritselen geen blaadjes
Windkracht 2:  je voelt de wind in je gezicht, bladeren ritselen
Windkracht 3:  bladeren en dunne takken bewegen voortdurend, zand waait op
Windkracht 4: ook kleine takken bewegen, je jas flappert
Windkracht 5: dunne bomen met blaadjes bewegen in de wind, bomen met blad ruisen
Windkracht 6: grote takken bewegen, de wind is te horen
Windkracht 7: hele bomen bewegen, het is lastig om tegen de wind in te lopen
Windkracht 8: dunne takken breken af (je kunt het beste De Riethoek verlaten)
Windkracht 9-12: nu is het te gevaarlijk om hier te zijn omdat grote takken kunnen afbreken en uiteindelijk hele bomen om kunnen waaien

(Vanaf windkracht 6 is het code geel; vanaf windkracht 10 is het code oranje; bij windkracht 12 is het code rood.)