Privacyverklaring

Natuurvereniging de Ruige Hof verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leest u wat we met de gegevens doen. Deze versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op 25 mei 2018.

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hij gaat over de verwerking van gegevens u ons zelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier).

Informatie over gegevensverwerking
De Ruige Hof informeert u over de gegevensverwerking wanneer u lid wordt of een donatie geeft, of wanneer u ons op een andere manier uw gegevens toevertrouwt. Bij het verzenden van een formulier op onze website vragen we uw toestemming voor verdere verwerking. In het formulier geven we ook aan hoe lang we uw gegevens bewaren. Als u lid wordt, dan moeten we om fiscale redenen uw gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van uw lidmaatschap. Als u zich abonneert op een nieuwsbrief of vrijwilliger wordt, dan bewaren we uw gegevens tot u zich weer uitschrijft. Voor overige formulieren hanteren we een bewaartermijn van een half jaar, tenzij anders aangegeven.

Beveiliging en uitwisseling
De Ruige Hof zorgt voor een passende beveiliging van uw gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers die vanuit hun functie uw gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie. Alle medewerkers, vrijwilligers en ingehuurde krachten hebben een geheimhoudingsplicht.

Alleen als de Ruige Hof hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Uw rechten
U kunt onze ledenadministratie altijd vragen welke gegevens we van u hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op uw verzoek corrigeren. Bij twijfel kunnen we hierbij om (een kopie van) uw legitimatie vragen.

Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt moeten we door de fiscale bewaarplicht uw gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna worden uw gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt voor statistieken.

Wijziging van deze verklaring
De Ruige Hof kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging altijd wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contact
Voor vragen over inzage en wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie via ledenadministratie@deruigehof.nl. Voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kunt u mailen met info@deruigehof.nl.

Update: 25 mei 2018