Vacatures bij de Ruige Hof

Het vroege voorjaar in de erftuin

De Ruige Hof zoekt bestuursleden en andere vrijwilligers.

De vereniging de Ruige Hof heeft ca. 450 leden en een actief bestuur. De vereniging staat voor de uitdaging om binnen enkele jaren een nieuw gebouw te realiseren, op de huidige locatie aan de Abcouderstraatweg. De vereniging doet haar werk zonder structurele subsidie en de financiering voor de nieuwbouw is nog ongewis. 

Om de ambitie en de uitdagingen de komende jaren aan te kunnen zoekt het bestuur uitbreiding. 

De tijdsinvestering bedraagt enkele uren per week, voor een groot deel zelf in te plannen. Eigen initiatief wordt zeer gewaardeerd.

Knoopkruid in de erftuin bij Tuinhuis

Voor bestuursleden geldt dat zij/hij:

  • Betrokken is bij het werk en de doelstellingen van de vereniging
  • Deelneemt in een collegiaal actief bestuur dat maandelijks bijeenkomt

Financieel beheer / penningmeester

De nieuwe penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financieel beheer van de vereniging en in samenspraak met de rest van het bestuur voor het mede-ontwikkelen van financieel beleid, zodat de vereniging ook de komende jaren blijvend zijn bestaansrecht kan waarmaken.

We zijn op zoek naar iemand die bij voorkeur:

  • Kennis heeft van boekhouding
  • In staat is om in grote lijnen de financieën, nu en in de toekomst, te overzien
  • Regelmatig overleg voert met de coördinator van de vereniging

Algemeen bestuurslid met aandachtsgebied communicatie

Gezien de ambitie van de vereniging om de komende decennia een rol te blijven spelen bij natuurbeheer en natuurbeleving in Amsterdam Zuidoost en omgeving is het van groot belang gezien te worden en bekendheid te verwerven. We zijn op zoek naar een bestuurslid dat dat mogelijk maakt en daarvoor ideeën ontwikkelt en uitvoert. 

We zijn op zoek naar iemand die bij voorkeur:

  • Kennis en ervaring heeft met moderne communicatiemiddelen
  • De publieksmeldingen en berichtgeving coördineert
  • In staat is om in samenspraak met de rest van het bestuur hierop beleid te ontwikkelen
  • De website verder kan (laten) ontwikkelen

Algemeen bestuurslid

Om de doelstellingen van de vereniging te realiseren, zoeken we daarnaast nog naar bestuursleden, die hieraan willen bijdragen. Met een groter bestuur is het makkelijker de taken te verdelen en activiteiten te ontwikkelen. Op basis van interesses en capaciteiten zullen de aandachtsgebieden worden verdeeld. 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met
Linda Theunissen (info@deruigehof.nl), coördinator, of
Walter Swaans (walterswaans@deruigehof.nl), voorzitter van het bestuur.

Voor meer informatie over de vereniging: www.deruigehof.nl 

Vrijwilliger

Draag je de natuur een warm hart toe en wil je daaraan bijdragen, meld je dan aan. Mocht je niet in het bestuur willen deelnemen, maar wel wat voor de vereniging willen doen, dan ben je uiteraard altijd welkom.

We hebben altijd wel een klus voor je, zowel op het gebied van organisatie als voor het buitenwerk. 

Op dit moment zijn we op zoek naar een kinderactiviteitenbegeleiders en naar vrijwilligers voor het tuinonderhoud rond onze locatie aan de Abcouderstraatweg. 

Heb je interesse? Kom dan langs of stuur een mail naar info@deruigehof.nl
Meer informatie over vrijwilligerswerk bij de Ruige Hof vind je hier.