Bestuur de Ruige Hof zoekt versterking

Natuurvereniging de Ruige Hof beheert een tweetal natuurterreinen in Amsterdam Zuidoost en heeft een verenigingsgebouw met erf aan de Abcouderstraatweg 77.
Het belangrijkste doel van de vereniging is het dichter bij elkaar brengen van mensen en natuur. Meer dan zestig vrijwilligers zetten zich in voor natuurbeheer en natuuractiviteiten en zo’n 450 mensen zijn lid van de vereniging. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen de terreinen of doen mee aan activiteiten.

Wegens het vertrek van twee bestuursleden zoekt het bestuur van Natuurvereniging de Ruige Hof uitbreiding. Het bestuur vergadert circa tien keer per jaar. Daarnaast nemen bestuursleden waar mogelijk taken en/of aandachtsgebieden onder hun hoede.

Uitdagingen de komende tijd

De Ruige Hof kent veel positieve ontwikkelingen de afgelopen jaren, waaronder de natuurontwikkeling (biodiversiteit) in de terreinen, de groeiende belangstelling voor natuureducatie, financiële groei, uitbreiding van de beheerwerkzaamheden en belangstelling voor de vereniging in algemene zin.
Tegelijkertijd wordt de vereniging geconfronteerd met ruimtelijke
ontwikkelingsplannen die ten koste zouden kunnen gaan van de terreinen en met huisvestigingsproblemen. Deze zaken vragen om versterking van het bestuur zodat we met constructieve ideeën de uitdagingen kunnen aangaan.

Als u een bijdrage aan het bestuur wilt leveren of vragen heeft neem dan contact op met Walter Swaans: walterswaans@deruigehof.nl
Informatie over de Ruige Hof is te vinden op: www.deruigehof.nl

Knoopkruid in de erftuin bij het verenigingsgebouw

Vrijwilligerswerk

Als je niet in het bestuur wilt deelnemen maar wel wat voor de vereniging wilt doen, dan ben je uiteraard altijd welkom. We hebben altijd wel een klus voor je, zowel op het gebied van organisatie als voor het buitenwerk. 
Heb je interesse? Meer informatie over vrijwilligerswerk bij de Ruige Hof.