Vogelwandeling 19 mei 2024

Posted on

Een mooie, zonnige dag. Zoals altijd gingen we in twee groepen op weg, maar eerst verwees Pieter nog even naar de vorige vogelwandeling: de blauwborst was gehoord en gezien maar, zo zei hij er voor de zekerheid bij: ze zijn stil als ze broeden. De kans op de blauwborst is en blijft klein. De ijsvogeljongen – het eerste nest van dit jaar – zijn van de week uitgevlogen en de kans dat we jonge ijsvogels op Klarenbeek tegenkomen is behoorlijk groot.
’s Ochtends vroeg was de spotvogel al gehoord, als laatste aangekomen uit Afrika: zouden we hem nu op de wandeling ook horen?
Het eerste waar we bij stil stonden waren insecten met opvallend lange voelsprieten en een gouden dwarsstreepje: geelband langsprietmotten. Klarenbeek ligt er heel mooi bij en weer verleidde al die pracht ons tot het benoemen van bloeiende planten: de spaanse ruiter, de kale jonker, de orchis, zelfs al de kranskarwij en overal de ratelaar. Langs de spoorbaan het vurige rood van de klaprozen. Overal hoorden we kikkers, maar hé dit is een vogelwandeling!
De koekoek man liet zich regelmatig horen, en we zagen een exemplaar stijf rechtop hoog in een boom zitten. Even later vloog een paartje over en we hoorden ook het ‘bubbelen’ van de koekoek vrouw: heeft zij een ei gelegd in een nestje van de kleine karekiet? In de Grienden schreeuwden de jonge spechten om voedsel vanuit hun nestholte in een kale boomstam.
Een buizerd cirkelde boven ons hoofd en een kuifeend (man) lag met de snavel onder de veren te slapen op het water.
De gierzwaluw, de tuinfluiter, de braamsluiper, rietgorzen, grote bonte specht, nachtegalen en witte kwikstaart. Rietzanger en bosrietzanger, roodborst en winterkoning – om er maar een paar te noemen. Overal het gepiep van jonge vogels. Geen blauwborst te bekennen.
En die spotvogel? Ja hoor: hij liet zich een paar keer duidelijk horen en daarmee was hij ‘de vogel van de dag’.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Martijn Winkelaar.

Volgende vogelwandeling: 2 juni 2024

Tellijst waarnemingen 19 mei 2024

Houtduif