Vogelwandeling 2 juni 2024

Posted on


Een wat grijze dag, droog en intens bladergroen. De ijsvogels broeden opnieuw, de blauwborst is onlangs gezien, de braamsluiper zat in de braamstruik, de spotvogel kwam langs en de koekoek is nog altijd actief. Wat gaan we vandaag beleven en wie gaan we zien?

Allereerst een aangevreten Amerikaanse rode rivierkreeft, een invasieve exoot die steeds vaker door vogels wordt gegeten van reiger tot fuut tot meerkoet. Hun sterke spiermaag maakt het mogelijk deze weerbarstige prooi te verschalken.

Pieter vertelt dat hij een mantelmeeuw zag vliegen met een piepklein konijntje in de snavel.
Gauw verder onder het luide geschreeuw van jonge meerkoetjes. De koekoek roept en vliegt over. Al gauw zien we de grauwe vliegenvanger, jagend vanaf een hoge post waarvandaan hij zijn prooien bespiedt.

Opnieuw nodigt Klarenbeek uit tot een botanische ontdekkingstocht. Het aantal rietorchissen is niet te tellen, de kattenstaart staat in bloei en overal schemert het geel van de ratelaar. We bewonderen de kranskarwij, een zeldzame schoonheid, bloeiend temidden van de fel paars/rode spaanse ruiters.

De voor ringslangen aangelegde broeihoop wordt bekeken.
Maar al snel hebben we onze aandacht weer bij de vogels: de spotvogel imiteert een scholekster maar daar vliegen we niet in. De groenling laat zijn geknerp horen en de sperwer scheert voorbij: een lang lijf en een lange staart. De andere groep ziet de torenvalk.
Er ontspint zich een discussie over het bijvoeren van vogels in het voorjaar.

Een akkerhommel en een aardhommel scharrelen op het robertskruid. De braamstruiken staan in bloei. Het ontbreken van rupsen in de brandnetels is verontrustend. Er zit een fuut op een nest en op een andere plek duiken opgroeiende futenkuikens al ijverig met hun ouders mee. Op twee plaatsen wordt de blauwborst gehoord, snel te verwarren met de bosrietzanger maar het langzaam beginnende gezang waarmee hij de spanning opbouwt is kenmerkend. De boomkruiper, de gierzwaluw, de heggenmus, de fitis, de zwartkopmeeuw en de witte kwikstaart… en een meerkoet met een rivierkreeft in de snavel geklemd en daarmee was onze wandeling weer rond.

Foto: Martijn Winkelman.

Tellijst waarnemingen juni 2024