Vogelwandeling 21 april

Posted on

Een stralend zonnige dag, maar een stevige, kille wind. Wat mag je dan verwachten?
Enerzijds veel gezang, gefluit en gepiep, anderzijds veel vogels die in dekking blijven: veel horen en weinig zien dus. In de buurt waren eerder al de kleine karekiet, de nachtegaal, de boerenzwaluw en zelfs al de gierzwaluw waargenomen, dus we gingen hoopvol op pad.
Kauwen vlogen over met in hun snavel papieren zakdoekjes; daarmee bekleden zij hun nesten in de nieuwe nestkasten op het erf.
Blauwe reiger op het Rietland, vaste gast.
Op het Tweede Orchideeënpad (Klarenbeek) werd mijn groep de doorgang versperd door een stoere grauwe gans. Midden op het pad met een blik van ‘wat moet je?’ Hij vloog weg.
Van een afstandje bekeken we de onlangs aangelegde broedhoop voor ringslangen, waarna we het fietspad opstapten en tenslotte – na een stop bij de brug – door het bos liepen.
Toen we Klarenbeek achter ons hadden gelaten kwamen de waarnemingen pas goed: de grote bonte specht, de sperwer, de zanglijster, de heggenmus, de kleine karekiet, de rietzanger stijgend en dalend tussen de rietpluimen én de rietgors, de nachtegaal, de cetti’s zanger, boomkruiper, groenling met z’ n kenmerkende ‘kreun’, de roodborst en ja hoor: gierzwaluwen.
We hoorden de schorre kreet van een fazant en zagen van dichtbij een fraaie buizerd opvliegen.
Prachtig was een goudvinkpaar dat in een hoge berk heel mooi afstak tegen de felblauwe lucht.
Watervogels? Op nesten zaten meerkoeten en futen; een waterhoen flitste met zijn witte veren onder de staart. Krakeenden, kuifeenden, wilde eenden en een parkeend, denigrerend bijgenaamd ‘soepeend’. Pullen hebben we niet gezien.
Mezen? Jazeker: kool-, pimpel- en buitelende staartmezen. En ook de witkopstaartmees die vermeld staat op de tellijst, maar eerlijk is eerlijk, achteraf is er enige twijfel: het kan de witkoppige staartmees zijn geweest. Het verschil is zeer klein, de schattigheid zeer groot.
Niet gehoord: de koekoek (pas na afloop van de wandeling, heel in de verte).
Niet gezien: de blauwborst.
Vermeldenswaard: de stralend wit bloeiende meidoorn.
Ieder zijn eigen favoriet, maar dat goudvinkenpaar vormde toch wel de topper van de ochtend.
Volgende keer: zondag 5 mei.

De foto’s zijn gemaakt door Martijn Winkelaar.

Tellijst waarnemingen 21 april 2024