Vogelwandeling 23 juni 2024

Posted on

Deze wandeling was de laatste dit voorjaar en werd geleid door Peter Rodrigues en Pieter van der Linden. Het was stralend, warm weer. Het broedseizoen loopt ten einde en de verwachting was dat we veel jonge vogels konden zien en horen. Dat viel niet tegen: overal klonken onvolwassen stemmen.
Oudervogels die zorg dragen voor een nest, vlogen op en neer. De kleine karekiet zat duidelijk zichtbaar in een boom, alert op voedsel voor zijn jongen.
Vier jonge boerenzwaluwen hurkten bij elkaar op een kale boomtak; zij boden een onvergetelijke aanblik. Hun ouders zwierden af en aan met smakelijke wurmen. De jonkies wachtten het af en gilden wat als de oudervogel naderde. In dezelfde boom zat een witte kwikstaart. Over de Hogedijkplas scheerde een ijsvogel, één van ‘onze eigen ijsvogels’, op zoek naar visjes voor de jongen van de tweede leg.
De zanglijster herhaalde zijn melodie, ‘klinkt amechtig’, zei Pieter.
De koekoek is nog niet vertrokken naar Afrika, hij zat nog wat te roepen maar de volhardende brutaliteit is uit de stem. Ook de koekoekvrouw hoorden we ‘bubbelen’: nog een laatste ei gelegd? Futen zwommen met hun gestreepte jongen en visten voor hen van alles op. Meerkoeten doken met krachtige pootslag naar de bodem van de sloot op jacht naar iets eetbaars, maar hielden ook hun kleine jochies scherp in de gaten (er zou zo maar eens een rovende mantelmeeuw over de sloot kunnen jagen).
We zagen de bosrietzanger, de grauwe gans, nijlgans, de goudvink, de putter, de boomkruiper, de torenvalk, de buizerd en de boeren-, huis- en gierzwaluw.
Maar de groep van Pieter zag nergens eenden: in de rui en dus in dekking? Het Abcoudermeer bood een verlaten aanblik op wat menselijke zwemmers na. Geen visdiefjes, geen kuifeenden.
Wat zagen we verder nog? Een forse (muskus)rat zwom de plas over, neus boven water.
Een fraaie witte paddenstoel met een gekartelde hoed: slijmsteelmycena. De lijsterbessen komen al op kleur en de in- en uitheemse berenklauw staat overal. Wilgenroosjes en kattenstaarten bloeien en over de geitenweide snelde een grote haas. Ook die heeft jongen te verzorgen. Al met al een fijne wandeling. Houd de agenda op de website in de gaten voor de najaarswandelingen. Voor nu: dank aan Peter en Pieter!
De foto’s zijn van Martijn Winkelaar: dank!

Tellijst waarnemingen juni 2024