Vogelwandeling 24 maart

Posted on

Het was guur weer: regenbuien, harde wind, hagel was voorspeld. Dat beeld temperde de verwachtingen: hoeveel vogels laten zich zien en horen in dit barre weer en hoe alert zijn die vogelaars met hun bespatte verrekijkers?
De wandelingen gaan àltijd door, dat is het uitgangspunt. En ook vandaag verzamelde zich een groep vogelkijkers en we mochten zelfs nieuwkomers verwelkomen! Heel erg leuk. In twee groepen gingen we op pad.

Op Klarenbeek lag langs de Hooilandsloot een ei, een groot ei: eend? gans? Zacht grijs met kleine zwarte spikkeltjes. We hadden tot dat moment nog niet veel vogels gezien maar deze vondst gaf de burger moed. Het is begrijpelijk dat veel vogels in de dekking bleven, het weer was ronduit nat en kil. Voor een paar zondagse vogelaars komen ze dan echt hun nest niet uit.
Wel hoorden we overal het geluid van de tjif tjaf en de kenmerkende zeurderige roep van de groenling. En natuurlijk meldde zich al snel de Cetti’s zanger en klonk de stralende juichkreet van de winterkoning.
Nog een vondst: een kleine drone, langs het bospad bij het spoor. Meegenomen en opgeruimd. Langs het spoor zijn de braamstruiken onlangs meedogenloos gerooid, veel vogels zijn daardoor hun dekking en nestelplaatsen kwijt.
Het haviksnest hoog in de boom was duidelijk zichtbaar maar leek onbewoond.
Net als vorige keer zat een ineengedoken buizerd stil op een tak, alleen op een andere plaats dan op 3 maart jl. We zagen de vink, de blauwe reiger, de koolmees, de pimpelmees en een groep staartmezen, een zwarte kraai en natuurlijk de kauwen (die bij het Tuinhuis aarzelend hun nieuwe kasten inspecteren); verder de heggenmus en de zanglijster. Zilvermeeuwen scheerden hoog door de lucht en op het water zagen we aalscholvers, kuifeenden, futen en een enkele krakeend.
De bokken schuilden tegen de regen, elk in hun eigen tentje maar twee hazen waren actief op het weiland.
Tegen het eind van de wandeling brak de zon aarzelend door. Een belofte voor volgende keer?
7 april: dan gaan we weer en jullie weten: het gaat àltijd door.

Foto boven is van Martijn Winkelaar. Op de foto onder 2 kauwtjes. Foto van Anneke Kroonenberg.

Tellijst waarnemingen 24 maart 2024