Vogelwandeling 3 maart

Posted on

Het voorjaar lijkt begonnen: het eerste kievietsei is geraapt (lees: gefotografeerd), de nieuwe kauwenflat staat gebruiksklaar op het erf, de fazant stond te schreeuwen, de ijsvogel flitste voorbij en een grote zaagbek is zondagochtend vroeg gezien: hoog tijd dus voor de eerste vogelwandeling van dit seizoen.
In twee groepen, onder leiding van vogelaars Pieter en Peter, gingen we op pad maar op een paar meter van het Tuinhuis stonden we al stil en wezen we naar boven: schuwe koperwieken struinden rond in de boomtoppen. Toen zij ons in de gaten kregen, gingen ze er vandoor.
Klarenbeek was goed begaanbaar. Twee Nijlganzen stonden als parmantige heersers bovenop pas geknotte wilgen. Deze eendvogels bouwen hun nest soms hoog van de grond en de pullen moeten dan de sprong maar wagen.
Al meteen hoorden we het geroffel van de grote bonte specht en dat geluid zou ons bijna de hele wandeling begeleiden. In het Rietland zagen we de rietgors met zijn zwarte pet, de blauwe reiger kwam voorbij en allerlei mezen (kool-, pimpel- en staart-). Heel even vertoonde zich een witgatje maar die waarneming werd helaas niet bevestigd. Een andere niet bevestigde waarneming betrof een boomkruiper die alleen door Pieter werd gehoord.
Wat zagen we verder? Een buizerd die roerloos op een boomtak zat, een langs vliegende sperwer, een goudvink (vrouw), een waterral en een aantal kuifeenden met hun blauwe snavels. We hoorden zanglijsters en het luide lied van de Cetti’s zanger, heel dichtbij maar de vogel, die van geen ophouden wist, bleef verborgen. De wilde eend, de fuut, de gaai, de goudhaan, de aalscholver, de roodborst en de scholekster. Opvallend was het gebrek aan krakeenden: zijn ze al in dekking aan het nestelen? Pas op het eind van de wandeling werden er een paar gezien. Alles bij elkaar: 43 waarnemingen en dat is zeker niet weinig.

De foto’s bij dit verhaal zijn van Martijn Winkelaar.

De volgende wandeling is 24 maart en voor die tijd is er nog de vogellezing + quiz (17 maart): zie voor nadere informatie de agenda op de website van de Ruige Hof.

Kopie van Tellijst-waarnemingen-2023-2024mrt