Vogelwandeling 5 mei 2024

Posted on

Bij de start van de Vogelwandeling vertelde Pieter van der Linden dat onlangs gierzwaluwen waren gezien, de havik, de blauwborst en zelfs een kerkuil. Iedereen spitste de oren bij de melding van de blauwborst: die vogel willen we zien dus vol goede moed op pad. Pieter met de ene groep en Wilfred Vrijstein met de andere.
In de lente is Klarenbeek op z’n mooist en daarom ontspoorde de wandeling bijna in een botanische verkenning: engelwortel, moeraskartelblad, bloeiende distel, de laatste pinksterbloemen, de eerste gele lissen, scherpe en kruipende boterbloem… maar uitbundig vogelgezang én het overvliegen van een koekoekenpaar riep iedereen weer bij de les. De kleine karekiet is terug, vlecht een nestje in het riet en wordt bespied door een zwijgende vrouw koekoek terwijl de man bijna onafgebroken roept.
Het staartmezennest in het Essenbos was stil: verlaten? Of wordt er gebroed?
Een buizerdpaartje klom op de thermiek en gaf al buitelend een luchtshow met een witte wolk als achtergrond. IJsvogels vlogen af en aan om hun jongen te voeren. Futen en meerkoeten zaten op eieren en een paar zwartkoppen (man met zwart petje, vrouw met roodbruin hoofddeksel) liet een razendsnelle paring zien. Kortom: het is lente en bovendien heerlijk weer.
De sprinkhaanzanger, de boerenzwaluw en de gierzwaluw zijn gezien, de bosrietzanger, de tjiftjaf, de spotvogel, de torenvalk en de grote bonte specht, maar halverwege de wandeling ging Pieters telefoon: Wilfred meldde dat de blauwborst was gehoord, gezien én gefotografeerd door Martijn Winkelaar! De vindplaats: tegenover het huis met de windvaan.
Toen Pieters groep op die plek met verrekijkers naar het riet stond te turen, was de blauwborst inderdaad te horen en vertoonde hij zich in een flits, heel eventjes. Als ware ‘twitchers’ konden we hem afstrepen op onze tellijst. Meteen schreeuwde de fazant – hadden we die ook nog!
Dank aan de fotografen Gerrit Alink en Martijn Winkelaar

Tellijst waarnemingen mei 2024

Blauwborst. Foto Martijn Winkelaar