Vogelwandeling 7 april

Posted on

Prachtig weer, stevige wind, veel gezien, veel niet gezien en wandelgasten uit Leiden. In twee groepen gingen we op pad. Dit is de korte versie.
Nu meer uitgebreid:
Nog maar nauwelijks op Klarenbeek of we stonden al stil met opgestoken vinger. Luister eens: de koekoek is terug uit donker Afrika! Hij was na die uitputtende lange reis nog niet helemaal bij stem maar overduidelijk te horen. ‘Hij’ ja, want de man vliegt voor de vrouw uit.
In het ongemaaide deel van het Rietland zagen we een rietgors op de uitkijk zitten, zwart petje op de kop, en in het gemaaide deel scharrelde een aantal canadese ganzen naar voedsel en misschien een nestelplaats. We hoorden de boomkruiper en de rietzanger maar zagen deze vogels niet. De sperwer en de buizerd vertoonden zich. De verschillende soorten mezen, kauwen, zwarte kraaien, merels, blauwe reigers, aalscholvers, cetti’s zangers. Het haviksnest, goed zichtbaar in de vork van een hoge boom, leek verlaten. Toen de lucht betrok ontdekten we hoog in een boom een gaai, oplichtend tegen de donkere achtergrond.
De andere groep liep ons tegemoet en was enthousiast: ze hadden een lepelaar zien overkomen en een havik en ze hadden een goudvink ontdekt: prachtige waarnemingen.
Het was een stralende ochtend, de bomen staan in hun prille lentegroen, het bladerdak is nog doorzichtig; de pinksterbloemen komen uit en de gele gloed van het raapzaad langs het fietspad is bijna verblindend.
Opmerkelijk wat we niet zagen: geen sperwer, geen ijsvogel, geen zanglijster, geen waterhoen, geen stadsduif en geen ekster. En ja, het is niet anders: nog steeds geen blauwborst.

De mooie foto’s zijn van Gerrit Alink.

Volgende keer: zondag 21 april.

Tellijst waarnemingen april 2024