Waarom de Ruige Hof een nieuw tuinhuis nodig heeft

We staan als Natuurvereniging de Ruige Hof op een belangrijk punt in ons bestaan. Na ruim dertig jaar krijgen we de mogelijkheid, of de opdracht zo u wilt, om een nieuw gebouw neer te zetten, van waaruit onze activiteiten ook de komende decennia uitgevoerd kunnen worden.
De vergunning voor ons huidige tijdelijke onderkomen verloopt binnenkort waardoor ons tuinhuis niet langer gehandhaafd kan blijven. De Ruige Hof is een vereniging die zich al jaren zelf bedruipt en incidenteel een activiteitensubsidie ontvangt van de gemeente Amsterdam. Maar voor een dergelijke investering ontbreken de middelen eenvoudigweg, dus moeten we op zoek naar externe financiers en donateurs.

Binnen afzienbare tijd zal een nieuw gebouw moeten verrijzen, waar we bezoekers kunnen ontvangen, vrijwilligers instrueren, lunchen en schoolklassen kunnen herbergen. Ook een ruimer gebouw zodat we bij lezingen niet al te snel nee hoeven te verkopen aan belangstellenden. Dat nieuwe en grotere gebouw kan niet bekostigd worden uit de contributies van onze 500 leden of uit de verkoop van wilgentenen. Binnen onze totale begroting van ca 25.000 euro is zeker geen ruimte. Het geld, enkele tonnen, zal moeten komen uit subsidies, donaties, fondsen, legaten en crowdfunding.

We hebben u nodig!

De Ruige Hof verdient het om ook de komende dertig jaar het goede werk voort te zetten in een duurzaam, toegankelijk en veilig gebouw.
Van de gemeente moeten we het huidige gebouw vervangen, dat is natuurlijk jammer. Aan de andere kant is de ruimte niet meer helemaal geschikt. Een nieuwe en grotere ontvangstplek is meer dan nodig. Zowel basis- als middelbare scholen weten ons al ruim dertig jaar te vinden. Vanuit het oude stenen boerenhuis “Zon Alom” dat op het huidige erf stond vonden er excursies plaats, werden er tentoonstellingen gemaakt, informatie verstrekt en talloze kopjes thee gedronken door vrijwilligers en bezoekers. Na het slopen van dit bouwvallige huis in 2016 is dit alles op kleinere schaal doorgegaan in het Tuinhuis. De doelen zijn nog dezelfde, de terreinen inmiddels volwassen, maar het huidige Tuinhuis is te klein en ongeschikt voor de functies die we willen vervullen. Nogmaals: wij vragen om uw financiële steun. We hebben u nodig.

Wilt u meer weten?

Kom eens langs bij het huidige Tuinhuis en bezoek dan tevens Klarenbeek. Geen park of plantsoen, maar echte, unieke natuur aan de rand van Amsterdam, door vrijwilligershanden ontwikkeld en onderhouden. Of lees de brochure waar u meer informatie over de vereniging vindt.